Считано от 0.00 ч. на 07.05.2020 г. паркирането в „Сина зона“ и „Зелена зона“ отново става платено. Връща се и правото на „служебен абонамент“. Заповедта е на кмета на София. Платеното паркиране е от 8.30 ч. до 19.30 ч.