С разпореждане на кмета на София  общинските търговски дружествата, управляващи пазарите  трябва да  въведат контролиран достъп и  еднопосочно движение  с цел неструпването на много хора на едно място и спазването на епидемиологичните мерки във връзка с COVID-19. Задължително е спазването на дистанция от два метра между търговците и клиентите, както и носенето на лични предпазни средства. Пазарите трябва да се почистват и дезинфекцират регулярно.