Район „Триадица“ информира, че във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на обект СБАЛ по Очни болести и оптика на ул.“Неофит Рилски“ №7 се налага временно затваряне на улицата на 28 и 29 февруари 2020 г.