Съобщение

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ I 1010, 1011,1012, 1473,1474  и УПИ III 1010,1011 в кв.“Манастирски ливади“ е възможно  от 21.04.2020 г. до 23.04.2020 г. в интервалите от 9.00 до 17 ч. да бъде затворена ул.“Шарл Шампо“ в участъка между улиците „Боянски водопад“ и „Костенски водопад“