Район „Триадица“ уведомява гражданите, че поради изпълнение  на СМР бетониране на обект „Жилищна сграда с апартаменти и подземен гараж“ на ул.“Боровец“№1, жк.“Стрелбище“ е възможно затваряне на улицата на следните дати: 10, 17,24 март от 8.30 ч.до 18.30 ч.