Във връзка с изпълнение на СМР на обект „Очна клиника“ на ул.“Неофит Рилски“№7 е възможно затварянето на улицата за периода от 03.06. до 30.06.2020 г. за времето от 9 до 17 часа.