Информация за жителите на „кв.“Манастирски ливади-изток“:

За изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ е възможно да бъде затворена ул.“Шарл Шампо“ в кв. „Манастирски ливади-изток“ на 12, 14, 19, 21,26 и 28 май 2020 г. от 09.00 до 17.00 ч.