Съветът заседава три пъти в месеца, в четвъртък, от 16 ч. посредством дигиталната платформа ZOOM по следния график:

I-ви четвъртък от месеца за кв. „Център-Буката“ и кв.“Иван Вазов“

II-ри четвъртък от месеца за кв.“Стрелбище“ и кв.“Гоце Делчев“

III-ти четвъртък от месеца за кв.“Манастирски ливади-изток“ и кв.“Кръстова вада-запад“

В заседанията на обществения съвет могат да вземат участие представителите на гражданите и техните сдружения, неправителствени организации, местният бизнес и др.с конкретни предложения по проблеми на общността с цел ефективното им разрешаване.

Заповед на кмета на СО-район Триадица