Важно съобщение!

Със заповед на министъра на здравеопазването се възстановяват задължителните планови имунизации и реимунизации и препоръчителните имунизации по национални програми, както и профилактичните прегледи при лица под 18 години. Приоритетно ще бъдат извършвани основните задължителни имунизации. Предимство ще се дава на задължителните реимунизации на деца до 2-годишна възраст пред  задължителните реимунизации на деца на и над 6 години.

Вторник и четвъртък са определените дни, в които ще бъдат провеждани задължителните имунизации и реимунизации по национални програми, както и профилактичните прегледи при лица до 18-годишна възраст.