Въпроси и отговори

Какви документи са необходими при промяна на постоянен адрес?

Ако сте собственик на жилището трябва да носите оригинал и копие на нотариален акт. Ако не сте собственик имате два варианта – или да дойдете заедно със собственика и той да носи нотариалния акт, или да предоставите нотариално заверена декларация за съгласие от страна на собственика

Кога ще ми е готов акта за раждане на детето и как да си го получа?

Може да попитате по телефона дали ви е готов документа. Може да дойде в районната администрация на ул.“Алабин“ №54 дори само единият от родителите като носи двете лични карти – на майката и бащата. Ако се изпраща трето лице да взе акта за раждане, то трябва да има нотариално заверено пълномощно и да носи двете карти на майката и бащата.

Могат ли да се плащат данъци в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“ №54?

Не. Данъците се плащат в Дирекция „Местни данъци и такси“, която се помещава на ул.“Гурко“ №12 и е под юрисдикцията на Столична община

Как се прави регистрация на домашен любимец-куче?

Съгласно чл.78 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, собственикът на кучето подава декларация в отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „Общински приходи“ в съответната районна администрация по постоянен адрес. Подаването на декларация се извършва лично или чрез официално упълномощен представител, като към настоящия момент няма възможност същата да се подава по електронен път.

Кого да търся при проблеми с уличното осветление?

По въпроси, свързани с лампите на улицата следва да се обръщате към Дирекция „Улично осветление“. На разположение на гражданите е и денонощен телефон за аварии 0700 11 233