Вътрешен конкурентен избор, провеждан на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, в обхвата на Рамково споразумение №РТР20-ДГ55-4/04.12.2020 г. / публикуван на 14.02.2022 г.

Протокол, публикуван на 18.05.2022г.

Покана, публикувана на 14.02.2022 г.

Методика, публикувана на 14.02.2022 г.

Проект на договор, публикуван на 14.02.2022 г.


Обрзци на документи, публикувани на 14.02.2022 г.