Започва обработката срещу комари и бълхи в столицата. В район „Триадица“срещу комари ще се пръска на 17 юни, а срещу бълхи на 15 юли.

Дейностите за третиране срещу бълхи се извършват рано сутрин до 10 часа, а срещу комари късно вечер след 20 часа. Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация за вида на обработката, използвания препарат, карантинен период, фирмата-изпълнител и телефон за контакт.

Столична община съобщава още, че при наличие на сигнали от граждани за наличие на кърлежи, бълхи, гризачи и др., рисковите места ще се маркират и ще бъдат подложени на допълнителна обработка.