В Столичния общински съвет е внесен наново доклад на кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов за въвеждането на режим „Зелена зона“ в кв.“Иван Вазов“, заедно с подробен анализ на фактическата обстановка в квартала, пътния трафик и съпъстващи документи.

Доклад за въвеждането на „Зелена зона“ в квартала бе изготвен и депозиран още през януари след проведени в читалище „Д-р Петър Берон“ две обществени обсъждания, на които жителите на кв.“Иван Вазов“ изразиха своята принципна подкрепа за въвеждането на „Зелена зона“.

Целта е да се премахне транспортния хаос и гражданите да не заобикалят паркирали по тротоарите автомобили. Очаква се докладът на кмета на район „Триадица“ да бъде разгледан още на първите заседания на СОС, след като обобщеният доклад за зелени зони в кварталите „Ив. Вазов“ и „Яворов“ и разширяването на обхвата на синя зона бяха оттеглени от последното заседание на Общинския съвет.