Гербът на София от днес ще краси  широко отворената за всички врата на район „Триадица“ на ул.“Алабин“ №54 ката символ на красотата, мъдростта,  свободата и вярата в по-добро бъдеще.