Служителите
на Столичен инспекторат – район „Триадица“ са съставили пореден акт за горене
на отпадъци. Става дума за неограден имот на ул. „Григор Чешмеджиев“ в кв. “Манастирски
ливади-изток“. На извършителя е съставен акт като санкциите по реда на
Наредбата за управление на отпадъци и поддържане и опазване на чистотата на
територията на СО за физическо лицеа са в размер от 100 до 5 000 лева.

Район
„Триадица“ ще установи по административен ред собственика на имота, за да му
бъде дадено предписание да не допуска такъв тип замърсяване.