Важно съобщение!

Във връзка със заповед на кмета на Столична община се въвежда временна забрана за ползване на улици, площади или части от тях от МПС в съответни дни, определени за миене и се закрива временно/частично или цялостно/ участъци от „Синя зона“/“Зелена зона/ и или „служебен абонамент/ за времето на миенето.

За район „Триадица“датите са следните:

На 15.06.2020 г. ще бъдат мити бул.“Христо Ботев“, бул.“П.Евтимий“, ул.“Парчевич“

На 16.06.2020 г.бул.“Витоша“, ул.“Солунска“, ул.“Алабин“, ул.“Позитано“

На 08.08.2020 г.бул.“Патриарх Евтимий“, бул.“Ген.Михаил Д.Скобелев“, бул.“Витоша“, ул.“Гургулят“, ул.“Верила“, ул.“Княз Борис I“, ул.“Цар Асен“

На 09.08.2020 г.бул.“Ген.Михаил Д.Скобелев“, ул.“Княз Борис I“, бул.“Пенчо Славейков“, бул.“Прага“,ул.“Разслатица“, ул.Христо Станчев“, ул.“Княз Борис I“, ул.“Тунджа“, ул.“Патлейна“

На 10.08.2020 г.бул.“Ген.Михаил Д.Скобелев“, ул.“Княз Борис I“, бул.“Пенчо Славейков“, ул.“Свиленица“, ул.“Цар Асен“, ул.Удово“, ул.Н.Славков“, ул.“Бузлуджа“, ул.Шандор Петьофи“

На 11.08.2020 г.бул.“Пенчо Славейков“, бул.“Витоша“, бул.“България“, бул.“Акад.Иван Евстатиев Гешов“, ул.“Св.Георги Софийски“, ул.“Хан Пресиян“, ул.“Здраве“, ул.“Н.Славков“, ул.“Адриана Будевска“, ул.“Милосърдие“, ул.“Родосто“, ул.Порто Лагод“ и ул.“Орфано“.