В услуга на гражданите, район „Триадица“ напомня, че едрогабаритните отпадъци се събират и транспортират по съгласуван със сметоизвоващите фирми график, различен за всеки от кварталите. В името на по-красиви и чисти улици и междублокови пространства, апелираме жителите на района предварително да се запознаят кога сметоизвозващите машини ще бъдат на техния адрес. В район „Триадица“ живеят близо 80 000 души. Опазването на чистотата е главен приоритет в работата на кмета Димитър Божилов и неговия екип, за което търсим и съдействието на жителите на района. Нека направим заедно Триадица чисто и приветливо място, с което се гордеем!