Район „Триадица“ напомня, че събирането и извозването на едрогабаритните отпадъци става по определен график, различен за всеки квартал. Районната администрация моли хората да се освобождават от ненужните си вещи в точно посочените дни. Нека помогнем за чистотата и приветливия вид на нашия район.