Важно съобщение!

Район „Триадица“ съобщава, че гражданите могат да подават
сигнали за бездомни, бедстващи хора по улиците, на които да бъде подадена ръка
за помощ.

След позвъняване на телефоните

070017310

029377303

029875555

на място ще бъдат изпратени мобилни екипи на Столична
община, които да се запознаят със случая и да преценят възможностите за
настаняване на лицето в кризисен център и друг подход, разбира при ясно
изразено желание от страната на лицето.

Район „Триадица“ призовава хората да са съпричастни към
проблемите на останалите и да използват 24 часа в денонощието горещите
телефони.