Район „Триадица“ информира, че на 22.04.2023 г. ще има Ден на отворени врати в 20 ОУ „Тодор Минков“, 104 ОУ „Захари Стоянов“ и 126 ОУ „Петко Ю.Тодоров“. В 121 СУ „ Георги Измирлиев“ ще бъде проведен на 25.04.2023 г. Повече подробности родителите могат да получат на официалните сайтове на училищата.