Ден на отворените врати за родителите на деца, които ще кандидатстват за предучилищна група и за първи клас се проведе в 121 СУ „Георги Измирлиев“. Те бяха приветствани от директора Галина Тенева. Първолаците от класа на Елена Боянова, главен учител от начален етап, поздравиха гостите с химна „Училище любимо“.

Родителите бяха посрещнати във фоайето пред новоизградените кабинети по програмиране и роботика и добавена виртуална реалност в училището, обособени по Национална програма STEM среда.121 СУ „Георги Измирлиев“ е сред петдесетте успешно защитили своята визия за образователна STEM среда с поглед в бъдещето.

В Деня на отворени врати бяха представени класните ръководители на първи клас и три подготвителни групи.