Министърът на здравеопазването издаде заповед, според която от днес до 30 септември се възобновяват присъствените учебните занятия от системата на предучилищното и училищно образование при спазване на строги противоепидемични мерки. Присъствието във висшите училища се осъществява съгласно изискванията на съответното учебно заведение като при възможност обучителният процес се провежда и от разстояние в електронна среда чрез използването на средствата на информационните и комуникационни технологии. Езиковите и образователни центрове, както и занималните предоставят услугите си в електронна среда, при невъзможност за това, следва да осигурят физическа дистанция между лицата от 1,5 метра. Препоръчва се конгресно-конферентните мероприятия да се провеждат в неприсъствена/дистанционна форма/. Театри, кина, концерти и др.подобни прояви могат да се организират при максимум 50 процента заетост на помещенията. Всички спортни мероприятия на закрито продължават да се провеждат без публика- Посещенията на дискотеки, пиано барове и нощни заведения се допуска при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет.