На 26 февруари, в пространството на актовата зала на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ на територията на район „Триадица“, се проведе дискусия с ученици от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас на тема „Психология на рекламата“. С различните подходи, нагледно визуализирани с примери, при разработването и реализирането на дадена рекламна стратегия, участниците бяха запознати от проф. Майана Милчева Митевска – Енчева, преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Дискусията е част от дейностите, залегнали в Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“ на Министерството на образованието и науката.

Събитието се проведе при спазване на всички противоепидемиологични мерки, съпътстващи организирането на събития в закрити помещения.