Във Френския културен институт бе проведена среща-дискусия между представители на Асоциацията за свободен театър и представители на работната група от над 12 организации, които вече няколко години разработват модела за преосмисляне на бившата Топлоцентралата в Южния парк 2, зад музея „Земята и хората“ в център за независими изкуства и култура. Участниците бяха запознати с подробностите по изпълнението на проекта, както и със спецификата, която ще го отличава от други подобни, изпълнени в индустриални зони на столицата.

Силен акцент в постоянната дейност на Центъра се поставя към образованието на младите хора чрез участието им при провеждането на уъркшопи, семинари, лекции и други образователни модули; редовно провеждане на публични дискусии, дебати и кръгли маси /функция, досега изпълнявана от закрития вече Център за култура и дебат „Червената къща“/. Ще бъде предоставена възможност за редовно провеждане на събития на открито и безплатни изяви с цел популяризиране и въвличане със средствата на изкуството на максимален брой непрофесионалисти и граждани от различни възрасти.

Изграждането на Центъра за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ се предвижда да бъде завършено през април 2021 г., а официалното откриване да се състои на 17 септември 2021 г., когато честваме Денят на София.