Район „Триадица“ чрез Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБПН/ се включва със своя шатра в единствения по рода си формат TEEN BOOM FEST на 1 и 2 юли в Южния парк, зад атракционите с начален час 11:00. Входът е свободен. Организатори са „Фестивал БГ“, в партньорство с Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Министерския съвет и МКБПН към район „Триадица“, „Подуяне“, Лозенец , „Искър“, „Студентски град“ , Илинден“ и „Овча купел“. Фестивалът на младите хора наречен „Добрите думи са приятелство“ ще акцентира върху темата за насилието и агресията във всичките им форми. Инициативата е насочена към превенция и създаване на сигурна среда, формирана чрез положителни послания. За каузата ще участват със свои музикално-сценични изпълнения и ученици от Националната търговско-банкова гимназия, Националната гимназия по полиграфия и фотография, детско-юношеска музикална студия „Български славей“ и Класа по поп и джаз пеене към Народно читалище „Д-р Петър Берон 1926“.