https://www.facebook.com/events/1272002883238855/?ref=newsfeed

По инициатива на район „Триадица“ и Сдружение „Безопасни детски площадки на 25.09.2021 г., събота, ще се проведе доброволческа инициатива да боядисване на пейките, спортните съоръжения и кошчетата в двора на 126 ОУ „Петко Ю. Тодоров“. Районната администрация се погрижи за подмяната на летвите на пейките в училището, ще бъде сменен и улеят на пързалката за предучилищните групи. Материалите за доброволческата акция в 126 ОУ „Петко Ю.тодоров“ са осигурени от Сдружението „Безопасни детски площадки“, чакат се доброволци, които могат да се регистрират на https://www.facebook.com/safeplayground.sofia до 24.09.20201 г.