В актовата зала на 73 СУ „Владислав Граматик“ експерти от район „Триадица“ и представители на Регионалното управление на образованието /РУО/ проведоха важна  среща на тема :“Работа по механизмите за обхват на подлежащи на задължително обучение деца“. Обсъдени бяха нормативни уредби и конкретни казуси. В хода на срещата бе актуализиран списъкът на екипите, състоящи се от представители на районната администрация, МВР и социалните служби, отговарящи за всяко училище на територията на район „Триадица“.