Столична община стартира Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата, която е достъпна наhttp:// https://kg.sofia.bg/#/home. и с която всеки желаещ ще има възможност да се запознае с процеса на въвеждане на данни.

Свободните места за прием в първи
клас за учебната 2021/2022 г. ще се обявят на 19.04.2021 г.

По данни на Столична община за
първи път 12 000 деца в София ще могат да се запишат електронно на
училище. За родителите, които нямат възможност да кандидатстват дигитално, е
създадена организация с помощта на технически лица във всяко училище да
получават помощ при попълване на кандидатурите им.