С оглед предприетите мерки за ограничаване физическото присъствие на гражданите и бизнеса в административната сграда  район „Триадица“  насърчава  гражданите 

да заявяват административни услуги чрез единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на  електронни административни услуги  –  https://e-gov.bg/wps/portal/

 

 ПРЕИМУЩЕСТВА :

 

  • Повече административни услуги, достъпни онлайн
  • Без документи на хартия
  • Без чакане на гише
  • Удобно проследяване на документи и съобщения
  • Доказателствена тежест на комуникацията
  • Сигурна и защитена документация с гаранция за автентичността на обменените документи