Район „Триадица“ съобщава, че въвеждането на режим за еднопосочно движение и режим за платено паркиране –„Зелена зона“ в кв.“Иван Вазов“ ще бъде забавено. Поради сложната обстановка в страната, свързана със заболеваемостта от коронавируса, проектът на район „Триадица“ за „Зелена зона“ бе отложен във времето. Докладът на кмета Димитър Божилов бе внесен в СОС още в края на януари заедно с подробен анализ на фактическата обстановка в кв.“Иван Вазов“, пътния трафик и съпъстващи документи.

Въвеждането на платено паркиране в „Зелена зона“ в кв.“Иван Вазов“ , за която идея се застъпиха повечето от жителите на квартала по време на двете обществени дискусии по темата, ще стане възможно след справянето на страната с COVID-19 и след одобрението на Столичния общински съвет, който към настоящия момент няма насрочени заседания.