На 29 юли /петък/ в  15.00 ч. в зала 301 в сградата на районната администрация част от тазгодишните участници в програмата  за студентски стаж на Министерски съвет представиха презентации на тема  „Какво научих по време на студентският си стаж в СО-район „Триадица“?“. Стажантите работиха един месец в направленията обща администрация и право. На мероприятието присъстваха служители и гости.

От 1 до 31 август в СО-район „Триадица“ се очакват стажанти в сферите общо инженерство, архитектура и право. Стажовете се провеждат в периода 1 юли – 30 септември. Столична община – район „Триадица“ участва за втора поредна година в програмата.

Презентациите можете да видите тук:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2