На 16 септември  /петък/ в 15.00 ч. в залата в сградата на районната администрация част от тазгодишните участници в програмата за студентски стаж на Министерски съвет представиха презентации на тема: „Какво научих по време на студентският си стаж в СО-район „Триадица“?“. Стажантите работиха един месец от 01.08 до 31.08.2016 г. в направленията право и инвеститорски контрол, инженерна инфраструктура.

На мероприятието присъстваха служители и гости. Успешно завършилите стажанти получиха удостоверения.

Презентациите можете да видите тук:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2