Заключително обществено обсъждане на Проект за задание за изменение на Общия устройствен план на СО

   На 28 юни, от 18,30ч., в НАГ се проведе заключителното обществено обсъждане на проект за задание за изменение на Общия устройствен план на СО – част “Комуникационно-транспортна система – масов градски транспорт” за разширяване на съществуващите линии на Софийски Метрополитен. В присъствието на гл. арх. на София – арх. Здравко Здравков и на изп. директор на “Метрополитен” – инж. Стоян Братоев, директорът на ОП “Софпроект” – арх. Любомир Георгиев представи обобщена таблица на постъпилите становища и възражения, както и анализ на тях. Общият брой на постъпилите възражения и препоръки към градоустройствената разработка е 35. От тях 26 са писмените становища и 9 устни, изразени и протоколирани на предното представяне на проекта. Според техния подател, становищата се разделят в четири категории:  Бизнес: подадени 11 положителни становища, единствено за линия №1 “Бизнес-парк” – бул. “Климент Охридски”, без становища за останалите разширения; Експерти: подадени 7 отрицателни становища за всички разширения; НПО: само 1 положително становище, за линия №1 – “Люлин”, отрицателни становища за всички останали разширения; Граждани: разнообразни становища. Сред подалите становища са: Сдружение “Софийски архитекти”, “Спаси София”, “Метрополитен”, Волейболен клуб “Левски – София” и др. Всички становища ще бъдат обсъдени от гл. арх. на София – арх. Здравко Здравков, зам.-кмета на София по транспорта – Евгени Крусев и директорът на ОП “Софпроект” – арх. Любомир Георгиев.