Зам.-кметът на район „Триадица“ Руслан Баждеков проведе работна среща с представители на читалищата в района. Основна тема на разговорите бе размерът и разпределението на бюджета им за 2021 г. От страна на районната администрация във форума взеха участие и началниците на отдел „Социални политики“ Радка Близнакова и „ФСД“  Тодор Павлов.

Представителите на просветните институции споделиха своите  предизвикателства при провеждането на образователни и културни събития в дигитална среда, наложено от спазването на противоепидемичните мерки. Изразена бе ясна позиция, че въпреки сложната обстановка, читалищата ще продължават да развиват своята дейност и да провеждат събития и спектакли, които да се радват на възможно най-висок интерес.