Във връзка с обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г.извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната, министърът на здравеопазването издаде четири заповеди.

Основните акценти са следните:

  • Считано от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г. се въвежда забрана за влизане на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.Изключенията са за българските граждани със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване у нас, медицински и транспортен персонал,чуждестранни официални длъжностни лица.
  • От 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г. не се разрешават посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове, търговски центров тип МОЛ. За същия период се преустановявт учебните занятия и всички извънкласни мероприятия.
  • За посочения период/14.05.2020 г.-14.06.2020 г./ всички работодатели при възможност организират дистанционна форма на работа на служителите си. Когато е невъзможно прилагането на дистанционна форма на работа, задължително провеждат необходимите противоепидемични мерки в работните помещения.
  • На задължителна изолация и болнично лечение подлежат потвърдените случаи на COVID-19 при възрасти на 60 години и повече, лица с придружаващи заболявания, лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия.

 

 

https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/