Заповед на кмета на район Триадица Димитър Божилов за допълнителни места за продажба на картички, сурвачки и др.