Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се допуска посещението на музеи на закрито, както и галерии и библиотеки на открито и закрито при спазване на необходимите изисквания за социална дистанция и противоепидемиологични мерки.

Разрешава се провеждането на културни събития-концерти и други сценични прояви на открито с допустима заетост на местата до 30 процента от максималния капацитет.

Със заповедта на здравния министър се допуска и посещението на кина с допустима заетост на местата до 30 процента от максималния капацитет при строго съблюдаване на разпоредбите за социална дистанция и противоепидемиологични мерки.