Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която временно забранява влизането на територията на Република България на всички граждани на трети страни през всички гранични пунктове с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

Без право да посещават нашата страна остават и лицата, независимо от техния произход, които  идват от следните държави с висок риск за разпространението на COVID-19: Италия, Испания, Франция, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Австрия, Белгия, Исландия, Лихтенщайн и Люксенбург.

Забраната не се отнася до българските граждани, членовете на семействата им,лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията Република България.  Сред тези, за които не важи забраната, са и медицински специалисти, транспортен персонал, чуждестранни официални лица.