Кметовете на райони ще определят открити постоянни сцени за провеждането на културно-масови мероприятия при стриктното спазване на изискванията за противоепидемични мерки, гласи заповед на Столична община. Засега за изяви могат да се ползват само четири открити постоянни сцени и то при спазване на мерки и изисквания във връзка с решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемиологична обстановка. Кметът на София определя следните постоянни открити сцени:

Лятна естрада в Борисовата градина

Амфитеатър пред НДК-кино „Кабана“

Парк „Военна академия“-малка сцена

Зоологическа градина- София.

За провеждане на мероприятия на временни открити сцени заповедта предвижда одобрена от главния архитект на СО схема, която отново включва организацията на движение на участници и зрители, описание на мерките за контрол на достъпа, ограничаване струпването на граждани и пр.

Заповед