От НСИ съобщават, че започва изплащането по банкова сметка на възнагражденията на участниците в кампанията по преброяването на населението през 2021 г. Всички преброите и контрольори, които не са предоставили банкова сметка, могат да получат възнагражденията си в клоновете на Банка ДСК в цялата страна срещу представяне на лична карта. Обслужването в банката ще става без никакви такси, комисионни и други удръжки.