Днес в парк „Зелен остров“ в кв.“Манастирски ливади“ бяха
засадени нови дръвчета. Предвижда се техният брой да стане общо 19, сред които
Кавказка ела, Японска вишна, Кълбовидна акация, Пирамидален габър. Специално за
фитнес площадката новите дръвчета ще са 5 – Яворолистен чинар, иглолистни,
Испанска конколорка и ела контколорка.

Отделно по ул.“Златни мостове“ ще бъдат засадени на
тротоарите при детската площадка 5 броя кълбовиден шестил.

Компенсаторното засаждане на 229 бр.  е вследствие на обект „Реконструкция на бул.“Тодор
Каблешков“ от бул.“България“ до ул.“Луи Айер“.