Проведе се първото заседание на Районния съвет по
образование, в което взеха участие директорите на общинските и държавни учебни
заведения в „Триадица“, както и представители на районната администрация.

 Форумът бе открит от
кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов, който за пореден път подчерта, че на
образованието се обръща изключително сериозно внимание като един от основните
приоритети в програмата на района. Участниците бяха поздравени и от зам.-кмета
по социалните въпроси Руслан Баждеков, който е и председател на Районния съвет
по образование.

Обсъдени бяха актуални въпроси, които следва да получат
своя отговор във възможно най-постижими срокове. Ръководителите на училищата
поставиха акцент върху темата за възможно прерайониране в „Триадица“, което би
помогнало на повече деца да посещават предпочитаното от тях учебно заведение,
на сложния въпрос за преминаването към едносменен режим на обучение, на
дискутирания вариант за въвеждане на електронен режим на кандидатстване за
първи клас.