Район“Триадица“ съобщава, че заради строително-монтажни работи на административна сграда с помещение за трафопост и ограда на 17 и 18 февруари 2023 г. от 9:00 до 17:00 ч. се налага затварянето на ул.“Иван Денкоглу“ 6 до ул.“Цар Самуил“