Във връзка с ремонта на трасето на трамвай №5  на ул.“Алабин“, Столична община (СО) ще преустанови движението на автомобили и градски транспорт  в участъка между пл.“ Македония“  и ул.“ Лавале“.  Началото на ремонтните дейности е 20 юни/ неделя/, а приключването съгласно предварителни данни на СО е до края на ноември.

Предвижда се ремонт на пътната настилка, релсово трасе и тротоари.

На работна среща по темата районната администрация е представила на вниманието на СО въпроса за осигуряване на мерки за съхранение на сградите в периметъра на ремонта, някои от които с над стогодишна история.

Създадената организация на движение по време на ремонта е одобрена от транспортна комисия на Столична община.