Избори за президент и вицепрезидент и за Народно събрание 14.11.2021

На телефон 080020720 ( безплатен за гражданите) от 7:00 ч. до 20:30 ч. на 20.11.2021 г. и от 7:00 ч. до 19:30 ч ..на 21.11.2021 г. ще се приемат заявления за помощ от отдел „Транспортно обслужване“ при Столична община за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването.


Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето

Заявление

Подаване на заявление


СХЕМА НА ПОДВИЖНИТЕ СИК

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Районна избирателна комисия 23 – София уведомява, че обучението на членовете на секционни избирателни комисии в 23 изборен район – София, ще се извърши дистанционно, чрез електронната онлайн платформа TEAMS, достъпна на електронната страница на РИК 23 по график, както следва:

Първа дата – 08.11.2021 г. /понеделник/ от 18:30 ч.  включете се тук.

Втора дата – 09.11.2021 г. /вторник/ от 18:30 ч. включете се тук.

Видеозаписи от проведените обучения ще бъдат достъпни за ползване на електронната страница на РИК 23 в раздел „Съобщения“.


Районна избирателна комисия София 23

Решение №95 ПВР-НС от 03.11.2021 г.

Относно: Утвърждаване на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването и оповестяване мерките, позволяващи на тези избиратели да гласуват в деня за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 10 ТРИАДИЦА41 ОУ ”СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”, УЛ. “ЦАР САМУИЛ”  2412234610001Уведомени с п-мо № РТР21-ИЗ11-28/2021г., секцията е на партерен етаж, не са необходими други съоражения, указателни табели 
20 ОУ “ ТОДОР МИНКОВ”, УЛ. “КНЯЗ БОРИС”  277234610013Уведомени с п-мо № РТР21-ИЗ11-28/2021г., поставя се рампа и указателни табели 
22  СЕУ “Г.С.РАКОВСКИ”, БУЛ.”ВИТОША” 1348234610023Уведомени с п-мо № РТР21-ИЗ11-28/2021г., секцията е на партерен етаж, не са необходими други съоражения, указателни табели 
47 СОУ ”ХР. Г. ДАНОВ”, УЛ.”ДИМИТЪР МАНОВ” 186234610029Уведомени с п-мо № РТР21-ИЗ11-28/2021г., временна рампа от твърд материал, достъпно място за паркиране,указателни табели 
ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, БУЛ.”ВИТОША” 916234610102Уведомени с п-мо № РТР21-ИЗ11-28/2021г.,  осигурена стълбищна рампа, указателни табели, място за паркиране 
ІІ АЕГ “ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН”, УЛ. “ТРАЯНОВИ ВРАТА “ 268234610046Уведомени с п-мо № РТР21-ИЗ11-28/2021г., постоянна рампа с двустранни бариери, обозначен паркинг, указателни табели 
ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ  УЛ.“ЗЛАТИШКИ ПРОХОД“ 56234610049Уведомени с п-мо № РТР21-ИЗ11-28/2021г., секцията е на партерен етаж, не са необходими други съоражения, указателни табели 
121 СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”, УЛ. ”ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” 2411234610072Уведомени с п-мо № РТР21-ИЗ11-28/2021г., временна рампа от твърд материал, достъпно място за паркиране 
104 ОУ “ЗАХАРИ СТОЯНОВ”, УЛ.“КОСТЕНСКИ ВОДОПАД” 6010234610068Уведомени с п-мо № РТР21-ИЗ11-28/2021г., стълбищна рампа, място за паркиране, секцията е на I етаж 
73 СУ „ВЛ. ГРАМАТИК“ УЛ. “ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ № 220234610078Уведомени с п-мо № РТР21-ИЗ11-28/2021г., асансьор на гърба на училището с място за спиране на автомобил


Важно съобщение!

Във връзка с изборите за президент, вицепрезидент и Народно събрание от днес, 02.11. 2021 г. до 12.11.2021 г. всеки работен ден в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“ №54 ще се провежда

тестово гласуване с машини,

организирано Районната избирателна комисия на 23 МИР и район  „Триадица“. От 10:00 до 17:00 всеки, който желае може да се заповяда и да се запознае с реда за машинно гласуване.

В електронните бюлетини няма да бъдат изписани политически партии и кандидати.


ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижни избирателни кутии при спазване на всички противоепидемични мерки. С решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. , изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) са определени условията и редът за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 1  ноември до изборния ден включително.

В случай, че желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 14 ноември 2021 г.  по един от следните начини, в съответствие с чл. 28, ал. 3 от ЗМДВИП и Решение 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г.:

1.  В писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение  към Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) (чл. 28, ал. 3 от ЗМДВИП и т. 4, т. 5 и т. 17 от Решение 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на ЦИК):

 • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;
 • изпратено по факс: 02 988 56 97;
 • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.
  БЛАНКА ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ

2. По електронен път, чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква електронен подпис:

 • чрез Портала на Столична община за електронни услуги – избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за Народно събрание – 14.11.2021 г. (без да е налице изискване за Квалифициран електронен подпис (КЕП))
https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община, в случая в сградата на район „Триадица“, ул.“Алабин“ 54

Органът по чл. 23 ал. 1 от ИК извършва проверка и установява наличието на основание на избирателя (поставяне под задължителна карантина или задължителна изолация) по служебен път, като същият вписва избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронна поща, посочени в заявлението му.

За допълнителна информация можете да се обръщате и на безплатен телефонен номер: 02 904 13 51

ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН В РАЙОН „ТРИАДИЦА“ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СРОКОВЕТЕ, ДЕЙСТВАЩИ В ИЗБОРНИЯ КОДЕКС , КАКТО И ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ ДО 06.11.2021 г.

02/80 54 114


ТЕСТОВО ГЛАСУВАНЕ С МАШИНИ

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г. Районната избирателна комисия на 23 МИР и район „Триадица“ организират

тестово гласуване с машини на

03.11.2021 г./сряда/ от 10:00 до 15:00 ч. в сградата на районната администрация на ул. “Алабин“  №54.

06.11.2021 г./събота/ от 10:00 ч. до 14:00 ч. в сградата на 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул .“Цар Самуил“ № 24

Район „Триадица“ кани всеки, който желае да се запознае с реда за машинно гласуване да посети откритите ни пунктове на посочените адреси.

В електронните бюлетини няма да бъдат изписани политически партии и кандидати.


Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г. Районната избирателна комисия на 23 МИР и район „Триадица“ организират

тестово гласуване с машини на

 • 30.10.2021 г./събота/ от 10:00 ч. до 14:00 ч. в сградата на II Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ , жк. “Стрелбище“, ул. “Траянови врата“№ 26
 • 06.11.2021 г./събота/ от 10:00 ч. до 14:00 ч. в сградата на 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул .“Цар Самуил“ № 24.
 • Район  „Триадица“ кани всеки, който желае да се запознае с реда за машинно гласуване да посети откритите пунктове на посочените адреси.

В електронните бюлетини няма да бъдат изписани политически партии и кандидати.

Район „Триадица“ информира гражданите за изтичащи срокове да подаване на заявления-декларации във връзка с изборите за президент и вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.

 До 30.10.2021 г. се подават:

заявления-декларация за вписване по настоящ адрес
заявления-декларация издаване на удостоверение за гласуване на друго място по чл.34 от ИК. Важи за кандидатите за президент на републиката; за вицепрезидент ;за народен представител; за член на Централната избирателна комисия; за член на районна избирателна комисия; за наблюдател.

 До 06.11.2021 г.

заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 ал.1 от ИК


Районната администрация напомня на гласоподавателите от район „Триадица“ да проверяват своите места за гласуване. Списъците с местата за гласуване са достъпни за всички желаещи в сградите на читалищата в района. На интернет адрес: https://www.grao.bg/elections/ всички граждани могат да направят справка по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция за гласуване. Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429, единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН. Гражданите могат да се информират за мястото, на което ще гласуват, и чрез обаждане от стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Телефонът е безплатен за цялата страна. Освен чрез горните комуникационни канали Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.


Важно съобщение!

Системата на ГРАО във връзка с изборите за президент, вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г. вече е отворена и можете да подавате своите заявление за вписване по настоящ адрес съгласно Приложение № 30 – ПВР/НС


Секции за хора със затруднено движение и с придружител

секция №1 – 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. “Цар Самуил“ №24

секция №13 – 20 ОУ „Тодор Минков“, ул. “Княз Борис“ №27

секция №23 – 22 СЕУ „Георги С. Раковски“, бул. “Витоша“ №134

секция №29 – 47СУ „Христо Г. Данов“, ул. “Димитър Манов“ №18

секция №46 – 2 АЕГ, ул. “Траянови врата“ № 26

секция №49 – НПГПФ, ул.“Златишки проход“ №5

секция №53 – 126ОУ „П. Ю. Тодоров“, бул. “България“ №43

секция №68 -104ОУ „Захари Стоянов“, ул. “Костенски водопад“ №60

секция №72 – 121 СУ „Георги Измирлиев“, ул .“.Георги Измирлиев“ №24

секция №78 – 73 СУ „Владислав Граматик“, ул.“Георги Измирлиев“ №2

секция №102 – НТБГ , бул.“Витоша“91


Администрацията на СО-район „Триадица“ уведомява гласоподавателите, че всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в сградата на районната администрация с адрес: София, ул.“Алабин“ №54, каб.104 се приемат заявления както следва:

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 ал.1 от ИК/Приложение №39-ПВР/НС.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина, съгласно Закона за здравето/ Приложение № 1 към 527-МИ от 08.09.2021 г. Срок за подаване – 10.11.2021 г.

Заявление-декларация издаване на удостоверение за гласуване на друго място по чл.34 от ИК/ Приложение №34ПВР/НС. Важи за кандидатите за  президент на републиката; за вицепрезидент ;за народен представител; за член на Централната избирателна комисия; за член на районна избирателна комисия; за наблюдател. Срок до 30.10.2021 г.

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК чл.39/, ал.2-6 от ИК/ Приложение №29

Заявление за вписване в избирателните списъци по чл.27, ал.3 и ал.4 във връзка с чл.243 и 251 от ИК./Приложение №27/

Искане за заявление за вписване по настоящ адрес/Приложение №30 ПВР/НС/ Срок до 30.10.2021 г.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за провеждането на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)


Важна информация!

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
  За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът предоставя възможността да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и да се регистрират удостоверения за гласуване на друго място по електронен път.
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.Заповед РТР21-РД56-419/28.09.2021 г. на кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов относно местата за гласуване, избирателни секции и местата, където са изложени предварителните списъци за справка.Уведомление за провеждането на публични консултации за проекто-съставите на секционните избирателни комисии на територията на район „Триадица“ на 08.10.2021 г. от 14:00 ч. в сградата на район „Триадица“, София, ул.“Алабин“ 54


Районна избирателна комисия в 23  район-София

Адрес: гр. София, район „Триадица”, ул. „ Алабин„ № 54, ет. 3. стая 301 (заседателна зала) и ст. 302

Телефон:  02/805 41 30 и 02/805 41 31

Председател: 0877 49 56 53

email: rik23@cik.bg

website: rik23.cik.bg

Председател

Живка Василева Котева

Секретар

Полина Василева Витанова