Важно съобщение!

В служба ЕСГРАОН на район „Триадица“ на ул.“Алабин“ №54 днес е забравено портмоне. Собственикът му може да го потърси на гишето „Каса“ като съобщи точната сума и купюрите на банкнотите.