През месец март 2019 година за втора поредна година район „Триадица“ ще отбележи традиционния български празник „Мартеница“ с провеждане на изложба-конкурс за мартенички и картички, изработени от децата от детските градини, учениците от училищата и народните читалища в района.

На 01 март 2019 година в административната сграда на район „Триадица“ ще бъде експонирана изложба под надслов „Мартеница“. Богатото познаване на българските традиции и символиката на мартеницата от децата ще бъде оценено от компетентно жури. На децата изработили най-красиви мартеници ще бъдат раздадени грамоти.