Рисунки на деца от детските градини, ученици от училищата и народните читалища в район „Триадица“