Важно съобщение!

Район „Триадица“ съобщава, че НСИ откри имейл адрес codecensus2021@nsi.bg, на който хората, които са се преброили електронно, могат да изпратят уникалните преброителни кодове. В писмото си освен кода те трябва да напишат:

Община

населено място

квартал

 улица и  номер (или квартал, номер на блок, вход, етаж, апартамент), където живее и се е преброило съответното домакинство