Остават 2 дни, в които всички желаещи да получат безплатна екопечка от Столична община могат да подадат своите заявления. За жителите на район „Триадица“ документите се подават в сградата на  районната администрация на на ул.“Алабин“ №54. В проекта могат да се включат  всички собственици, които се отопляват на твърдо битово гориво. Към момента интерес за цяло София са заявили близо 4500 домакинства.

Проектът на Столична община е насочен към подмяна на стари домакински отоплителни уреди на твърдо битово отопление – дърва или въглища, с по-екологични такива – на пелети, ток, ТЕЦ или газ.

Първите нови уреди се очаква да бъдат монтирани още в предстоящия отоплителен сезон. Проектът е насочен към подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.